Čiarové kódy sú už desaťročia záležitosťou, bez ktorej si nevieme predstaviť drvivú väčšinu priemyselných, predajných a logistických činností. Sú globálnou nevyhnutnosťou, bez ktorej by mal moderný svet určite problémy.

Popri ich globálnom využití však môžu byť QR kódy nevyhnutné aj pre menšie podniky, aby ich mohli naplno využívať. Ak potom aj vy premýšľate, či môžu byť vhodné práve pre vás, prinášame vám kompletné informácie.

Platené a voľne dostupné kódy

K dispozícii sú platené aj voľne dostupné kódy. Hlavnou výhodou platených kódov je, že zvyčajne spadajú pod určitú normu a majú svoje vlastné miesto v knihe kódov. Typicky ide napríklad o štandardný kód EAN, ktorý umožňuje globálnu identifikáciu výrobkov od miliónov výrobcov z celého sveta.

Okrem toho voľne dostupné kódy, napríklad prostredníctvom bežného generátora QR kódov, tiež dobre plnia svoju úlohu, ale už nie je zaručená jedinečnosť alebo globálna rozpoznateľnosť na základe databáz. Preto sú pre firmy a podniky zvyčajne vhodnejšie platené verzie kódov.

Možnosti generovania pre firmy

To, že nemáte čiarové kódy zakúpené od oficiálneho registrátora, nemusí byť problém. Pravdepodobne najjednoduchším a najlepším spôsobom je získať čiarový kód z účtovného softvéru. Sofistikovanejšie typy umožňujú vytlačiť knihy objednávok, ktoré sú prepojené so skladom a účtovníctvom, čo vám umožní jednoznačne identifikovať výrobky vo vlastnom obchode.

Použitie dynamického čiarového kódu

Pre niektoré aplikácie však statická verzia kódu nemusí byť optimálna. Príkladom sú položky, pri ktorých sa cena vždy dynamicky mení. Pre tieto prípady sú vhodnejšie dynamické čiarové kódy, napríklad dynamické QR kódy alebo kódy, ktoré fungujú na základe prepojenia s predajnou databázou. Na ich pozadí sa údaje môžu meniť bez toho, aby sa akokoľvek zmenil vzhľad alebo čitateľnosť samotného čiarového kódu.